Zastupitelstvo 2022-2026

Osoby

Bohuslava Königová, DiS

Předseda finančního výboru

Jan Banert

Člen kontrolního a finančního výboru

Barbora Pojarová

Předseda kontrolního výboru