Současnost

Rochlov a jeho současnost 

V současnosti je Rochlov rozvíjející se obcí, která v posledních letech postoupila řadu změn, rekonstrukcí a výstaveb. V roce 1994 to byla např. rekonstrukce budovy OÚ, dokončená v roce 1998, v roce 1995 byla zahájena rekonstrukce na hasičské zbrojnici, dokončena rovněž po čtyřech letech, v roce 1998 se rekonstrukce dočkalo také veřejné osvětlení. V následujícím roce byla provedena oprava můstku přes hráz rybníka a dokončen byl také srub na dětském hřišti, sloužící při nejrůznějších společenských akcích. V roce 2000 byla provedena dílčí oprava komunikace k zastávce ČD, ve stejném roce se na hřišti svépomocí vybudovala dřevěná pergola pro malou kopanou. Pro další sportovní vyžití bylo v sousedství hřiště v roce 2001 vybudováno další hřiště, sloužící pro volejbal a nohejbal. V roce 2001 také proběhla plynofikace celé obce.
V obci je mateřská škola, kterou navštěvují i děti z okolních obcí, v současnosti to je celkem 60 dětí. Bohužel zde však chybí základní škola, děti tak musí dojíždět do 2 km vzdálené Blatnice. V Rochlově dnes žije na 295 obyvatel, obec čítá 90 rodinných domků a 7 objektů pro individuální rekreaci. Jelikož je v obci málo pracovních příležitostí, dojíždí řada zdejších obyvatel za prací do okolních míst (Nýřany, Plzeň). Přímo v Rochlově se několik občanů zabývá drobným chovem koní, pracuje zde také několik soukromníků - řemeslníků, např. truhlář, instalatér, automechanik, pohostinství apod.. V obci v současné době není žádná prodejna s potravinami.
V Rochlově je dnes bohatý spolkový a společenský život. Pracují zde dvě společenské organizace - myslivecké sdružení KBEROCH a Sbor dobrovolných hasičů - vyvíjejících velmi aktivní činnost. Obyvatelé obce pak dodržují různé tradice, např. stavění máje, velikonoční rachtání, masopust apod., zúčastňují se nejrůznějších společenských a sportovních akcí. Velkému zájmu se těší například fotbalové turnaje a společné posezení u táboráku. V dokončené společenské místnosti OÚ každoročně probíhá vítání nových rochlovských občánků, tato místnost je také využívána pro nejrůznější předváděcí akce, které se těší velkému zájmu ze strany místních občanů. Uskutečnila se zde i rozsáhlá výstava kronik a archiválií, týkajících se historie Rochlova, která se setkala s velkým ohlasem. Rochlovští občané zkrátka ukazují zájem o svou obci a pěstují zde dobré sousedské vztahy a příjemné životní prostředí.