Kulturní památky v obci

Rochlov a jeho okolí

V okolí se nachází několik zajímavých míst a památek, které si jistě zaslouží zmínku na našich stránkách.

Bylinkové panství - Zámek Rochlov

...

Zámek Rochlov je nejstarší součásti obce Rochlov. V místě dnešního zámku stávalo kdysi starší sídlo zdejších pánů. Z této doby se zde zachovalo ještě několik objektů. V roce 1711 je zde postaven barokní zámek s přilehlým parkem. Celý areál měl v průběhu doby různé využití, byl zde pivovar, konírna, školkařské závody a skleníky. Po celé věky byl zámek centrem dění v obci. Za doby socialismu však po ztrátě majitele zpustl a z jednotlivých objektů se stala ruina. Nyní se ve zrekonstuovaném zámku pořádají různé kulturní akce, svatby, oslavy narozenin atd. Pokud se chcete o našem zámku dozvědět víc, navštivte jeho stránky: www.rochlov.cz

Boží muka

kapličkaPři cestě z Kbelan do Rochlova jsou umístěna hranolovitá zděná a omítaná boží muka. Sokl nízký s obdélnými vpadlými plochami nese římsou oddělené tělo s vyhloubenými nikami ve stěnách, uzavřené segmentově zvlněnou římsou , nad níž se zdvíhá otevřená lucerna se zděnou cibulovou stříškou. V lucerně sousoší čtyř plastik, pro špatný stav neidentifikovatelných. Na zděném nízkém soklu , ukončeného profilovanou římsou, je osazen zděný hranolový dřík, který ukončuje římsa, vypnutá do 4 segmentových štítků .Nad ní umístěn kapličkový nástavec,otevřený 4 arkádami, se stejně řešenou ukončující římsou, která nese zděnou báň cibulovitého tvaru.Stavba je omítaná, sokl člení vpadlé obdélné výplně, dřík 4 mělké niky se segmentovými záklenky

Celkově je Rochlov pohlednou obcí, hojně osázenou zelení. Velký podíl na celkovém vzhledu obce má i fakt, že nově vybudované rodinné domky zapadají do vesnického prostředí a rekonstrukce stávajících objektů jsou prováděny citlivě a jsou předem konzultovány v návaznosti na vesnický ráz obce. V intraviálu obce se nachází zámecký park.

...