Zastupitelstvo obce Rochlov

Zastupitelstvo obce Rochlov

 • volební období: 2022 - 2026
 • volby: 23.09.2022 - 24.09.2022 
 • počet členů: 5

Starosta obce

Místostarosta obce

Členové zastupitelstva obce

 • Barbora Pojarová
 • Jan Banert
 • Bohuslava Königová DiS.

Finanční výbor

 • Předseda: Bohuslava Königová DiS.
 • Člen: Jan Banert
 • Aktivista: Martina Čížková

Kontrolní výbor

 • Předseda: Barbora Pojarová
 • Člen: Jan Banert

Zápisová kniha 2018 - 2022

Finanční výbor

Kontrolní výbor