Pořadník na dřevo

Podmínky pro získání palivového dřeva

Hotové dříví v podobě surových kmenů

 • Uchazeč není v postavení dlužníka vůči obci.
 • Trvalé bydliště uchazeče je v obci Rochlov.
 • Četnost poptávek nebude větší než 1 x za 12 měsíců.
 • Nejmenší množství jedné dodávky surových kmenů nebude menší než 6 m3
 • Ceny budou určeny dohodou.

Orientační ceny:

 • jehl. měkké - 740 Kč/m3 + DPH
 • listn. měkké - 740 Kč/m3 + DPH
 • listn. tvrdé - 950 Kč/m3 + DPH 
 • jehl. měkké z prořezávek 480 Kč/prm + DPH
 • jehl. tvrdé z prořezávek 600 Kč/prm + DPH 

 • 1m3 = 1 plnometr
  1m3 = 1,54 – 1,64 prm (rovnaný v délkách 1m, 2m a 4m)

Samovýroba

 • Uchazeč není v postavení dlužníka vůči obci.
 • Trvalé bydliště uchazeče je v obci Rochlov.
 • Četnost poptávek nebude větší než 1 x za 12 měsíců.
 • S danou dřevní hmotou nebude dále obchodováno, je určena pouze pro přímého odběratele.
 • Samovýroba bude probíhat dle uzavřené smlouvy.
 • Orientační cena: 80 - 300 Kč/prm + DPH (cena bude určena na základě terénních podmínek dané lokality a druhu dřevin).

Platby za veškerou dřevní hmotu probíhají na podatelně Obecního úřadu Rochlov.

Veřejný pořadník je veden zvlášť pro "hotové dříví" v podobě surových kmenů a zvlášť pro tzv. samovýrobu. Do pořadníku jsou uchazeči zapisováni na základě svých žádostí, které následně vyřizuje starosta (místostarosta) obce Rochlov. Žádost uchazeče může být zamítnuta, popř. vyřazena z pořadníku, a to na základě důvodu - např.  uchazečovo postavení dlužníka vůči obci, špatně odvedená práce v lese v uplynulém období, nevhodné chování v lese (tvorba černých skládek, nepovolené vjezdy, nepovolené těžby dřeva nejen na území lesů ve vlastnictví obce, ale i v širokém okolí), atd.

Řádně zapsaným uchazečům v pořadníku bude starostou (místostarostou) zadána výroba, která bude v daném čase k dispozici. V případě, že uchazeč odmítne zadanou práci vykonat, nebo dřevo odebrat, bude z pořadníku vyřazen a lokalita bude nabídnuta dalšímu uchazeči.

Zapsáním do veřejného pořadníku nevzniká uchazeči právní nárok na dřevní hmotu.