Veřejné zakázky a poptávka služeb

2022

Stavební úpravy a udržovací práce v MŠ Rochlov

2018

2016

 •  Rekonstrukce části VO - ukončeno
 •  Oprava účelové komunikace - zahájeno
 •  Změna ÚPD č.2 - probíhá realizace
 •  Barák na návsi - oprava 
 •  Projekt na rekonstrukci PO zbrojnice - zahájeno
 •  Projekt na vodovod - zahájeno
 •  Výměna oken v MŠ Rochlov

2015

 1. Rekonstrukce části VO - zahájeno
 2. Oprava místní komunikace - nerealizováno
 3. ČOV pro MŠ Rochlov - realizována projektová dokumentace (zatím pozastaveno)
 4. Oprava přístupového chodníku k MŠ - ukončeno
 5. Změna ÚPD č.2 - probíhá realizace
 6. Lesn plán - ukončeno
 7. Baráček u rybníka - oprava - nerealizováno (připravený projekt)
 8. Projekt na rekonstrukci PO zbrojnice - zahájeno
 9. Projekt na vodovod - zahájeno
10. Vybavení kompostárny v obci - www.vhodne-uverejneni.cz

2014

 1. Oprava oplocení zahrady MŠ Rochlov a revitalizace zeleně zahrady MŠ Rochlov - ukončeno
 2. Těžba a přiblížení dřeva v lesích obce Rochlov - ukončeno
 3. Odkanalizování obce Rochlov - studie proveditelnosti - ukončeno
 4. Zpevněný záliv na kontejnery na příděný odpad - uzavřeno

2013

 1. Pořízení zahradního traktoru - ukončeno
 2. Projekt na vozovku k novým RD  -zrušeno
 3. Oprava oplocení v MŠ Rochlov - nerealizováno
 4. Rekonstrukce části VO
 5. Varování obyvytel před povodněmi - www.vhodne-uverejneni.cz
 6. Oprava komunikace u stadionu- ukončeno
 7. Výsadba zeleně VP obce
 8. Úprava kontejnerového stání - IGLU u rybníka
 9. Oprava stavební buňky- ukončeno
 10. Sadové a stavební práce na úpravě pomníku - realizováno  svépomocí - zaměstnanci OÚ Rochlov
 11. Oprava drobných sakrálních staveb
 12. Úprava VP - parku
 13. Těžba dřeva - ukončeno
 14. Zalesnění - realizováno  dle potřeb LS
 15. Ožínání lesních kultur - realizováno  dle potřeb LS
 16. Zakrytí otopných těles v MŠ Rochlov- ukončeno
 17. Oprava PMS 12 - realizováno  svépomocí SDH
 18. Oprava komunikace po povodních - ukončeno