Sbor pro občanské záležitosti v Rochlově

Sbor pro občanské záležitosti

Sbor pro občanské záležitosti v Rochlově má v obci Rochlov dlouholetou tradici. Již od svého vzniku zajišťuje kulturní a společenské akce v obci a úzce spolupracuje s obecním úřadem. SPOZ připravuje vítání občánků, organizuje akce a výlety pro děti i dospělé, blahopřeje jubilantům v obecním rozhlasu a předává dárkové balíčky k životním jubileům.

Něco málo z historie: v letech, kdy se spojily Rochlov a Kbelany, pracovaly členky SPOZ z obou obcí společně.

Každoročně probíhalo vítání občánků, blahopřání a předání dárkových balíčků jubilantům, rozloučení s žáky MŠ, kteří odcházeli do ZŠ v Blatnici,  do roku 1981 také taneční zábavy a besedy s důchodci a od roku 1990 blahopřání rozhlasem.

V roce 1977 např. zajistily a připravily oslavu Zlaté svatby manželů Kloboučníkových ze Kbelan.

V roce 1978 stříbrná svatba manželů Mareschových z Rochlova.

V roce 1990 zlatá svatba manželů Kotzauerových.

V současné době má Sbor pro občanské záležitosti  13  členek.  I nadále blahopřejí a osobně předávají balíčky k životním jubileím, úzce spolupracují s obecním úřadem v Rochlově při přípravě různých společenských a kulturních akcí, jako např. vítání občánků, dětský den apod.