Projekt na vozovku k novým RD

Tento projekt nebyl realizován, nedošlo ke shodě mezi  majiteli jednotlivých pozemků.