Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

Čím škodí pálení odpadů?

Při pálení odpadů vzniká mnoho toxických látek. Dioxiny a furany jsou nejen rakovinotvorné, ale poškozují také hormonální a imunitní systém a ovlivňují nervovou soustavu. V místnostech, kde se topí, byly naměřeny jejich vyšší koncentrace. V důsledku nedokonalého spalování vznikají polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), jejichž vliv lze nejlépe připodobnit vlivu kouření cigaret. Formaldehyd je rakovinotvorný a spolu s ostatními aldehydy a kyselinou chlorovodíkovou dráždí oči a plíce. Benzen je látka rakovinotvorná. Styren je karcinogenní, jeho vlivem dochází při vysokých hladinách k poškození očí a sliznice, dlouhodobá expozice ovlivňuje nervový systém a je příčinou bolestí hlavy, únavy, slabosti a deprese. Množství škodlivých látek se odvíjí od toho, co spalujete (viz dále).

Koho pálením odpadu nejvíce poškodíte?

Nejen sami sebe a své děti, ale také své nejbližší okolí. Na jedy vvzduchu jsou citlivější děti, těhotné ženy, starší osoby a lidé trpící astmatickým či jiným respiračním onemocněním. Mějme k nim ohled.

Jaké škodliviny při domácím spalovaní odpadů vznikají?

Následující přehled shrnuje, jaké druhy zplodin při nedokonalém domácím spalování odpadů v kamnech mohou vznikat a kdy a čím jsou škodlivé. Množství látek závisí na tom co spalujete.

Druh odpadu

PVC, staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek, chemicky ošetřené dřevo, dřevotříska, nápojové kartony

 • Co vzniká - dioxiny, furany a další chlororganické látky
 • Čím tyto zplodiny škodí - rakovinotvorné, dlouhodobé působení vede k poškození imunitního a nervového systému, změnám hormonálního systému (zejména štítné žlázy) a reprodukčních funkcí. Dlouhodobě se hromadí v těle.

Druh odpadu

PVC

 • Co vzniká - fosgen
 • Čím tyto zplodiny škodí - vysoké koncentrace: poleptání plic a smrt; nižší koncentrace: nemoci dýchacích cest.

Druh odpadu

plasty

 • Co vzniká - ftaláty
 • Čím tyto zplodiny škodí - poškozují ledviny a játra, způsobují vrozené vady. Některé jsou rakovinotvorné

Druh odpadu Polypropylen (PP), polyethylen (PE), PET, pryž (guma)

 • Co vzniká - polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)
 • Čím tyto zplodiny škodí - obsaženy hlavně v tmavém kouři a sazích. Rakovinotvorné, toxické a mutagenní vlastnosti. Dlouhodobě se hromadí v těle.

Druh odpadu

Dřevotříska, koberce, tapety

 • Co vzniká - formaldehyd a další aldehydy
 • Čím tyto zplodiny škodí - rakovinotvorné a mutagenní účinky, dráždí oči a plíce, působí alergie.

Druh odpadu Polystyren (PS)

 • Co vzniká - styren
 • Čím tyto zplodiny škodí - rakovinotvorný, vvyšších koncentracích poškozuje oči a sliznice. Dlouhodobé vystavení jeho vlivu ovlivňuje nervový systém a způsobuje bolesti hlavy, únavu, slabost a deprese.

Druh odpadu

Celobarevné letáky a časopisy, nápojové kartony (tetrapak)

 • Co vzniká - těžké kovy
 • Čím tyto zplodiny škodí - toxické, do různé míry rakovinotvoné. Mohou způsobovat vrozené vady.

Druh odpadu

Pryž (guma)

 • Co vzniká - oxidy síry
 • Čím tyto zplodiny škodí - dráždí dýchací cesty. Vvyšších koncentracích způsobují poškození plic.

Druh odpadu

Plasty, listí, tráva

 • Co vzniká - oxid uhelnatý
 • Čím tyto zplodiny škodí - jedovatý, váže se na krevní hemoglobin.

Druh odpadu

Umělé textilie

 • Co vzniká - čpavek
 • Čím tyto zplodiny škodí - dráždí oči, sliznice nosu, působí nevolnosti a bolesti hlavy
 • Co vzniká - kyanovodík
 • Čím tyto zplodiny škodí - škrábání v krku, zarudnutí spojivek, bolesti hlavy a závratě

Víte že?

 • Pálením starých palet, dřeva z demolice, rozbitého nábytku nebo natřených prken či chemicky ošetřeného dřevvyprodukujete asi 50 - 500krát více dioxinů než při topení čistým palivovým dřívím (starý nábytek jevhodnější dát či prodat do bazaru)
 • Spalováním celobarevných letáků a časopisů se do ovzduší mohou uvolnit těžké kovy z barev, které způsobují vrozené vady a rakovinu. Letáky a časopisy patří do tříděné sběru - do kontejnerů na papír. Nálepkou na schránce se můžete bránit proti vhazování reklamních letáků do schránky.
 • Nebezpečné odpady (jako jsou baterie, barvy, léky) spálením nezničíte, ale jedovaté látky, které obsahují, se dostanou do vzduchu a následně do půdy. Sběr nebezpečného odpadu zajišťuje každá obec/město - informujte se o místech, kam nebezpečný odpad můžete odevzdat.
 • Spalováním pneumatik vznikají polyaromatické uhlovodíky a další jedovaté látky.
   

 zpět