Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Dětský den 2023

Dětský den 20233. 6. 2023  od 14 do 17 hodin "Dětský den
na dětském hřišti v Rochlově"

Děti a rodiče jsou zváni na odpoledne plné her a zábavy

16. 5. 2023 Zobrazit více

Řádná valná hromada SDH Rochlov

Řádná valná hromada SDH RochlovSbor dobrovolných hasičů obce Rochlov Vás srdečně zve na Řádnou valnou hromadu, která se koná 13. 1. 2018 od 18 hodin v Zámeckém Hostinci Rochlov

22. 12. 2017 Zobrazit více

Nařízení Plzeňského kraje k zabezpečení požární ochrany v době nebezpečí požárů


Dne 15. 12. 2016 vešlo v účinnost nové nařízení Plzeňského kraje č. 5/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Dle této nové právní úpravy se dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru rozumí

a) doba od rozdělání otevřeného ohně do jeho úplné likvidace,

b) doba od zahájení do ukončení skladování pícnin, obilovin, luštěnin, olejnin a krmiv, majících sklon k samovznícení, a dále slámy a dřevní štěpky,

c) doba, kdy se klimatické podmínky vyznačují vysokou teplotou ovzduší, dlouhodobým nedostatkem srážek a s tím související nízkou vlhkostí v půdě a vegetaci (období nepříznivých klimatických podmínek).

Pro každý typ doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru nařízení stanoví zvláštní povinnosti k zabezpečení dostatečné požární ochrany.

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se nevyhlašuje, její začátek nastává okamžikem zahájení dané činnosti a konec okamžikem jejího ukončení. Obdobím nepříznivých klimatických podmínek je doba, po kterou je v platnosti výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (dále jen ČHMÚ) na „nebezpečí požáru“ nebo „vysoké nebezpečí požáru“, zveřejněná v rámci systému integrované výstražné služby. Výstraha ČHMÚ se vydává zpravidla kolem 11 hodiny na adrese http://portal.chmi.cz. Doba platnosti výstrahy je vždy vymezena začátkem a koncem, přičemž konec nemusí být znám v době jejího zveřejnění. Na adrese http://www.infomet.cz/ lze sledovat i předpokládaný vývoj situace. Hejtman období nepříznivých klimatických podmínek vyhlašuje pouze v případě, kdy je to dle vyhodnocení hasičským záchranným sborem kraje nutné, přestože není vydána výše zmíněná výstraha.

Nařízení naleznete zde:

narizeni_kraje__c.5_2016_-_podminky_k_zab._po_v_dobe_zvyseneho_nebezpeci_vzniku_pozaru.pdf

V období nepříznivých klimatických podmínek se mimo jiné nesmí v lesích, parcích i jejich okolí do 50 metrů rozdělávat oheň a kouřit, v okolí stohů a polí s obilím je tento zákaz na vzdálenost 100 metrů. Je zakázána pyrotechnika, ohňostroje a dokonce lampióny i balónky štěstí. V tomto období nesmí vyjet parní lokomotiva a je zakázáno jezdit jakýmkoliv motorovým vozidlem mimo komunikaci po polích i ve volné přírodě. Výjimku mají pouze zemědělské a lesní stroje a technika IZS.


22. 6. 2017 Zobrazit méně

Tříkrálová sbírka 2017 - poděkování

Ing. Jiří Lodr, ředitel Diecézní charity Plzeň děkuje všem lidem v Rochlově za úžasnou podporu, vybralo se báječných 12 321 Kč. Je to velká pomoc pro sociální služby Charity, které jsou vždy připraveny pomoci těm, kdo pomoc potřebují. Všechny lidi dobré vůle moc zdraví a přeje vše dobré.

23. 1. 2017 Zobrazit více

Ztracený pes

Dne 19.4.2016 se v okolí ztratila fenka drsnosrstého jezevčíka slyšící na jméno "VALY". V případě jakékoliv informace volejte, prosím, na tel. číslo: 732 429 555.

22. 4. 2016 Zobrazit více

Upozornění pro majitele psů

Upozornění pro majitele psůDle obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 platné od 1. 8. 2014 v případě, že pes svými exkrementy způsobí znečištění veřejného prostranství, je doprovázející osoba povinna toto znečištění neprodleně odstranit.
Prostory určené k venčení psů jsou pouze za fotbalovým hřištěm, v obci Rochlov je tedy jejich volný pohyb zakázán pod pokutou.
Pes musí být na vodítku nejen pro jeho vlastní bezpečnost, ale i pro bezpečnost ostatních občanů a psů!

17. 4. 2015 Zobrazit více

Zvítězili jsme v soutěži Zlatý erb 2015

Zvítězili jsme v soutěži Zlatý erb 2015S obrovskou radostí Vám oznamujeme, že dnes 23. 3. 2015 jsme zvítězili v soutěži o nejlepší webové stránky obce v Plzeňském kraji, za což naše maličká obec obdržela dar ve výši 25 000,-Kč. Zároveň postupujeme do republikového kola. Dále se musíme pochlubit, že naše facebookové stránky se umístily na 3. místě v nejlepší elektronické službě pro veřejnost.

24. 3. 2015 Zobrazit více

setkání s prezidentem

Pozvánka na setkání s prezidentem Milošem Zemanem

4. 3. 2015 Zobrazit více

Video z masopustního průvodu obcí

Video z masopustního průvodu obcí

2. 3. 2015 Zobrazit více

Stránka