Obsah

Povodně 2013

Povodně 2013

Povodně v Rochlově 2013

..

Po rozsáhlých deštích které nás provázeli nepřetržitě téměř 14 dní, se dal čekat sled událostí, které postihly naši obec.

Poprvé vyjížděla jednotka SDH Rochlov na příkaz operačního důstojníka HZS Plzeň dne 3. 6. 2013. Když se rozezněla siréna a přišla první SMS zpráva z operačního střediska HZS, stálo tam: Nebezpečí vyvrácení stromu a ohrožení životů a majetku. Jednotka vyjela k železniční zastávce. Tam došlo následkem dešťů k vyvrácení a následnému naklonění stromu nad komunikaci vedoucí k zastávce. Jednotka hodinu rozřezávala strom (Lípa) a následně odklízela tento strom.

V sobotu 8. 6. 2013 v 19:50h následovalo nasazení sil a prostředků jednotky SDH Rochlov, za opakovaného znění sirén. Po přívalovém dešti došlo k rozlití místních toků a přelití Ovčího rybníka. Po odklizení naplavenin, přišel v neděli 9. 6. 2013 v podvečer další přívalový déšť. Opět došlo k zaplavení domů, sklepů, studní a zahrad. Jednotka následující den 10. 6. 2013 provedla odklízecí a odčerpávací práce sklepů a studní.

V tento den odpoledne kolem 15-té hodiny přišel poslední, ale za to nejhorší přívalový déšť. Tentokrát došlo k zaplavení téměř poloviny obce. Takové povodně nepamatujeme ani v roce 2002. Jednotka zachraňovala  životy i majetek také v sousední obci Blatnice.

Členové zásahové jednotky obce Rochlov nasazovali síly a životy při záchraně majetku po dobu 58 hodin, celkem bylo nasazeno 12 členů a dohromady odpracovali 696 hodin.

Všem patří velký dík!


Vytvořeno: 22. 6. 2013
Poslední aktualizace: 22. 6. 2013 16:46
Autor: