Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

Územní plán obce Rochlov - hlavní výkres

Územní plán obce Rochlov - hlavní výkres změna č.1

 

Územní plán obce Rochlov - textová část

Územní plán obce Rochlov - textová část změna č.1

 

Schválen usnesením zastupitelstva č. 70/11  dne 06.06.2011.

Schválení změny č.1 usnesením zastupitelstva č. 236/12  dne 14.11.2013.

 

Pro sídlo Rochlov byla zpracována urbanistická studie (1995). Tento územně plánovací podklad již neodpovídá současnému stavu a nebyl zpracován pro celé správní území obce.

 

Hlavní cíle řešení

 

Navrhnout územně technická a organizační opatření nezbytná k dosažení optimálního uspořádání a využití území.

Navrhnout využití rezerv území pro nejefektivnější urbanistický rozvoj.

Vytvořit podklady pro technické vybavení území.

Určit rekulivační zásahy do území a stanovit způsob jeho dalšího využití.

Vymezit chráněná území, chráněné objekty, ochraná pásma a zabezpečit jejich ochranu.