Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

Jaké odpady vznikají v domácnostech?

 

Nahlédnete-li doma do vašeho koše na odpadky, tak uvidíte velmi různorodou směs,

kterou nezbývá než vysypat do popelnice. Pokud se však zamyslíte nad každým odpadem,

který do koše nesete, zjistíte, že odpady můžeme rozlišit na:

 

 

  • Objemné

    - to jsou odpady, které se nevejdou do popelnice, např.: starý nábytek,                     koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechnika,                       drobný stavební odpad atd. Na tyto odpady  bývají přistavovány velké kontejnery.       

 

  • Nebezpečné

    - tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vyhazovat do popelnice,          např.: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky                   - mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd. Nebezpečné                odpady odnášejte pouze do pojízdné sběrny, nebo na sběrný dvůr! Léky             nevyužívané nebo s prošlou lhůtou spotřeby také můžete odevzdat v lékárně.

 

  • Ostatní

    - odpady, které vám zbudou po vytřídění všeho, co je možné dále využít,                        např.: znečištěné - mastné obaly od potravin, voskovaný papír, textil, porcelán,          žárovky, popel, zbytky masa a kostí apod. To jsou vlastně jediné druhy odpadů,            které byste měli vyhazovat do koše na odpadky a poté do                                     popelnice nebo kontejneru před vaším domem.

Dobrá rada

Pokud si nebudete jisti, kde najdete sběrný dvůr, nebo kdy přijede sběrna                 nebezpečných odpadů, zeptejte se na našem obecním  úřadu.