Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Publicita projektu "Rochlov - revitalizace rybníka na ppč.66"

PROJEKT: 

„Rochlov – revitalizace rybníka na ppč. 66“

 

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

 

PŘÍJEMCE DOTACE:

ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. Jaroslav Faiferlík, ČKAIT 0200940

DODAVATEL: HOKAR, spol. s r.o., Předenice 63, 332 09

MÍSTO REALIZACE: Rochlov ppč.66 v k.ú.Rochlov

CELKOVÉ náklady: 2 626 205,- Kč

dotace: 1 838 000,- Kč

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 12.7.2021

Cíl akce (projektu): Obnova rybníka a zadržení vody v krajině

 

 

FOTODOKUMENTACE

 

STAV PŘED REALIZACÍ:

Před realizací 1Před realizací 2

 

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:

Odbahnění 1odbahnění 2

STAV PO REALIZACI:

Dokončení 1Dokončení 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 29. 9. 2022

Datum sejmutí: 29. 11. 2022

Zodpovídá: OU Rochlov

Zpět