Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Pozvánka na VZ č.25

Pozvánka na VZ zde ke stažení .pdf

Obecní úřad Rochlov


I  N  F  O  R  M  A  C  E
o konání  veřejného zasedání  Zastupitelstva obce Rochlov č.25/2022


Obecní úřad Rochlov  v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rochlov, svolaného starostou obce. Obec Rochlov


Místo konání: Obec Rochlov – budova OÚ Rochlov

Doba konání: 22. 6. 2022 od 18:00 hodin

Navržený program:

1. Určení ověřovatelů zápisu a  zapisovatele
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z VZ č. 24
4. Rozpočtové opatření č.2
5. Zápis kroniky za rok 2022
6. Směna pozemků 
7. Žádost o pronájem části pozemku 307/2
8. Žádost o odprodej pozemku 346/28
9. Zpráva o bytech č.p.39
10. Účetní uzávěrka příspěvkové organizace MŠ Rochlov
11. Zpráva starosty
12. Zpráva finančního výboru
13. Diskuse
14. Závěr                        
V obci Rochlov, dne 15. 6. 2022


.............................................
     starosta obce Rochlov

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.6.2022    Vyvěšeno na el. úřední desce dne: 15.6.2022
Jméno a podpis:Jiří Patera            Jméno a podpis:Jiří Patera

Sejmuto z úřední desky dne:            Sejmuto z úřední elektronické desky dne:
Jméno a podpis:Jiří Patera            Jméno a podpis:Jiří Patera
 

Vyvěšeno: 15. 6. 2022

Datum sejmutí: 23. 6. 2022

Zodpovídá: OU Rochlov

Zpět