Navigace

Obsah

Podmínky pro získání palivového dřeva

 

Hotové dříví v podobě surových kmenů

Orientační ceny:
- jehl. měkké - 740 Kč/m3 + DPH
- listn. měkké - 740 Kč/m3 + DPH
- listn. tvrdé - 950 Kč/m3 + DPH 

- jehl. měkké z prořezávek 480 Kč/prm + DPH 

- jehl. tvrdé z prořezávek 600 Kč/prm + DPH 

Samovýroba


Platby za veškerou dřevní hmotu probíhají na podatelně Obecního úřadu Rochlov.

Veřejný pořadník je veden zvlášť pro "hotové dříví" v podobě surových kmenů a zvlášť pro tzv. samovýrobu. Do pořadníku jsou uchazeči zapisováni na základě svých žádostí, které následně vyřizuje starosta (místostarosta) obce Rochlov. Žádost uchazeče může být zamítnuta, popř. vyřazena z pořadníku, a to na základě důvodu - např.  uchazečovo postavení dlužníka vůči obci, špatně odvedená práce v lese v uplynulém období, nevhodné chování v lese (tvorba černých skládek, nepovolené vjezdy, nepovolené těžby dřeva nejen na území lesů ve vlastnictví obce, ale i v širokém okolí), atd.

Řádně zapsaným uchazečům v pořadníku bude starostou (místostarostou) zadána výroba, která bude v daném čase k dispozici. V případě, že uchazeč odmítne zadanou práci vykonat, nebo dřevo odebrat, bude z pořadníku vyřazen a lokalita bude nabídnuta dalšímu uchazeči.

Zapsáním do veřejného pořadníku nevzniká uchazeči právní nárok na dřevní hmotu.

.pdf soubor zde ke stažení

.pdf soubor zde ke stažení