Navigace

Obsah

Zpět

Číslo jednací: Rochlov/264/24

Číslo spisu: 101.1.1

Pozvánka na VZ č.7

pozvánka zde ke stažení .pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 152.37 kB

I  N  F  O  R  M  A  C  E
o konání  veřejného zasedání  Zastupitelstva obce Rochlov č.7/2024


Obecní úřad Rochlov  v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rochlov, svolaného starostou obce Rochlov


Místo konání: Obec Rochlov – budova požární zbrojnice – sál č.p.115

Doba konání: 4. 3. 2024 od 18:00 hodin

Navržený program:

1.    Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2.    Schválení programu
3.    Kontrola usnesení z VZ č. 6
4.    Projekt na chodník - zadání
5.    Dotace PK – Baráček u rybníka
6.    Vyřazení vozů – škoda Felicia a Magma
7.    Žádost p. Zavadila - křížek
8.    Źádost p. Kilfofa - Lípa
9.    Stanovení úplaty v MŠ pro školní rok 2024/2025
10.    Dotace na výsadbu stromů
11.    Příspěvek na dopravní obslužnost
12.    Posunutí nočního klidu – Rochlov pout
13.    Věcné břemeno ĆEZ – 744/1 napojení zahrady 346/5
14.    Zpráva KV
15.    Zpráva starosty 
16.    Diskuse
17.    Závěr            
 

Vyvěšeno: 26. 2. 2024

Datum sejmutí: 5. 3. 2024

Zodpovídá: OU Rochlov

Zpět