Navigace

Obsah


Písemnosti cizích subjektů

Písemnosti obce

Pozvánky,zápisy a výsledky projednání na VZ

Prodej, pronájem, směna, výpůjčka atd. majetku

Rozhodnutí

Rozpočty, rozpočtové opatření a rozpočtový výhled obce a příspěvkových org.

Veřejné zakázky, poptávkové a výběrové řízení

Veřejnoprávní smlouvy

Volby a referendum

Vyhlášky, nařízení, opatření a právní předpisy

Výroční zprávy o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výsledky kontrol

Kamenná úřední deska je umístěna na návsi obce Rochlov , budova č.p.39 na souřadnicích 49.7307856N, 13.1462236E

umístění úřední desky na budově č.p.39

"Elektronická Úřední deska", která vyhovuje dle zákona č. 500/2004 Sb. -správnímu řádu a je shodná svým obsahem běžné kamenné Úřední desce.

Upozornění: Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po datu platnosti Úřední desky se dokumenty přesouvají do tzv. "Archivu složek dokumentů".