Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

Výpis z Katastru nemovitostí
 

O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel.

Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí.

  • Pokud žadatel žádá o výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví.
  • Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, musí znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu případně číslo popisné, jedná-li se o stavbu.
    pozn.: O výpis lze žádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na  jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže, apod. V tomto případě musí žadatel znát nejen katastrální území a  číslo popisné domu, ale i přesné číslo bytu v domě.
     

Pracovník kontaktního místa CzechPOINT může vydat:

  • úplný výpis
  • částečný výpis 

 

Poplatek: za první stranu 100,-Kč a za každou další i započatou stranu výpisu 40,-Kč.

 

zpět